fbpx

J.H. Pilates se inspiroval v mnoha sportovních oblastech, byl obdivovatelem východních tradicí jako např. joga a tai-chi a vždy do svého programu zařadil to nejefektivnější pro budování zdravého těla. Jedinečnost jeho programu je v tom, že jako jediný se zaměřuje na malé, neviditelné svaly, které zpevňují kostru ve správné poloze a buduje PowerHouse těla.

 

Každý cvik má svůj přesný anglický název a cvičitel je musí nejen znát, ale umět i přesně vysvětlit a použít jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Dnes se setkáte se cvičeními, které jsou metodou Pilates inspirované, ale nedrží se principů celého programu a proto je třeba odlišit je jiným názvem, např. Jogalates, Zoralates, Pilates s míči aj.

Pilates a Jóga

Jóga je statičtější, má přestávky mezi jednotlivými cviky – pozicemi. Pilates je naopak dynamičtější cvičení. Jóga má propracované dýchání rozdělené na břišní, hrudní a klíčkové a jejich vzájemné propojení. Každou pozici je nutné prodýchat a uvědomit si polohu těla až do fáze meditace. Pilates klade také důraz na dýchání, ale je zaměřené jen na hrudní laterální (práce hrudního koše v pravo-levé ose). Pilates se zaměřuje na správné provedení pozice, ale ty nejsou tak složité a neobvyklé jako u jógy. Dnes se praktikuje dynamičtější styl jógy „PowerJoga“, která neklade důraz na meditaci, ale principy jsou stejné s jógou.

Pilates a Kalanetika

Kalanetika je pohybová činnost v mnoha cvicích podobná Pilates, ale je zaměřena na mnohonásobné opakování posilovacích cviků (40-50). Počet cviků se postupně zvyšuje. Vždy se zaměřuje na jednu svalovou skupinu a neklade důraz na PowerHouse. Dýchání není přesně stanoveno, proto není nutné Kalanetiku provádět v kurzech, ale je možné cvičit doma bez lektora. Pilates je založen na principu kvality a ne kvantity, má přesná pravidla sestavení cviků od jednodušších až po nejsložitější podle úrovně cvičenců a s opakováním 4-10 krát. Cvik podobný Kalanetice je „Stovka“, která je cvikem zahřívacím, ale není nutné provést všech 100 hmitů, ale přizpůsobit provedení úrovni cvičenců.

Pilates a Fitness

Posilování v posilovně je zaměřené hlavně na zdvíhání velké zátěže a izolované posilování velkých povrchových svalů. Zcela nedostatečné je protahování zkrácených svalů. Opakování je až do únavy (10-30x). Pilates posiluje i malé, neviditelné skupiny svalů, které tvoří oporu pro tyto veliké svalové skupiny s důrazem na rovnoměrný rozvoj všech svalových skupin a na propojení těla a mysli, což umožní nejen hezký tělesný vzhled, ale i příjemný pocit z cvičení.

Opakování provádíme 4-10x

Kontaktní informace

STUDIO Pilates Praha
Dr. Zikmunda Wintra 383/9
Praha 6 Bubeneč
 +420 732 333 211
 radka@pilatespraha.eu

 

© 2015 Pilates Praha.
All rights reserved